Priser på fotografering

Priser kan ses her på siden, under de forskellige kategorier.

Book tid på www.fotograflouisebering.onlinebooq.dk.

Tillæg

Fælles for alle type fotograferinger:

Kørsel t/r Hjørring +5,- pr km

Weekend tillæg +400,-

(Gælder dog ikke konfirmation og bryllup, der gælder individuelle tillægs priser alt efter hvor opgaven finder sted.)